احمد, . (1998). ابناء جهیر ودورهم السیاسی والحضاری فی القرنیین 5-6 هـ / 11-12 م. Wasit Journal of Engineering Sciences, 28(31), 252-275. doi: 10.33899/radab.1998.166638
عبدالجبار حامد احمد. "ابناء جهیر ودورهم السیاسی والحضاری فی القرنیین 5-6 هـ / 11-12 م". Wasit Journal of Engineering Sciences, 28, 31, 1998, 252-275. doi: 10.33899/radab.1998.166638
احمد, . (1998). 'ابناء جهیر ودورهم السیاسی والحضاری فی القرنیین 5-6 هـ / 11-12 م', Wasit Journal of Engineering Sciences, 28(31), pp. 252-275. doi: 10.33899/radab.1998.166638
احمد, . ابناء جهیر ودورهم السیاسی والحضاری فی القرنیین 5-6 هـ / 11-12 م. Wasit Journal of Engineering Sciences, 1998; 28(31): 252-275. doi: 10.33899/radab.1998.166638