خلف, ., حمود, . (2003). الملک الاشوری تجلاتبلیزر الثالث. Wasit Journal of Engineering Sciences, 33(36), 318-319. doi: 10.33899/radab.2001.166717
احمد زیدان خلف; حسین ظاهر حمود. "الملک الاشوری تجلاتبلیزر الثالث". Wasit Journal of Engineering Sciences, 33, 36, 2003, 318-319. doi: 10.33899/radab.2001.166717
خلف, ., حمود, . (2003). 'الملک الاشوری تجلاتبلیزر الثالث', Wasit Journal of Engineering Sciences, 33(36), pp. 318-319. doi: 10.33899/radab.2001.166717
خلف, ., حمود, . الملک الاشوری تجلاتبلیزر الثالث. Wasit Journal of Engineering Sciences, 2003; 33(36): 318-319. doi: 10.33899/radab.2001.166717