صالح, . (2001). منهج طه حسین فی دراسة ابی العلاء تجدید ذکرى أبی العلاء مع أبی العلاء فی سجنه. Wasit Journal of Engineering Sciences, 31(34), 356-392. doi: 10.33899/radab.2001.166802
رعد عبداللطیف صالح. "منهج طه حسین فی دراسة ابی العلاء تجدید ذکرى أبی العلاء مع أبی العلاء فی سجنه". Wasit Journal of Engineering Sciences, 31, 34, 2001, 356-392. doi: 10.33899/radab.2001.166802
صالح, . (2001). 'منهج طه حسین فی دراسة ابی العلاء تجدید ذکرى أبی العلاء مع أبی العلاء فی سجنه', Wasit Journal of Engineering Sciences, 31(34), pp. 356-392. doi: 10.33899/radab.2001.166802
صالح, . منهج طه حسین فی دراسة ابی العلاء تجدید ذکرى أبی العلاء مع أبی العلاء فی سجنه. Wasit Journal of Engineering Sciences, 2001; 31(34): 356-392. doi: 10.33899/radab.2001.166802